Eito Shedin

Palta- Fa Fa Fa

Bhaier Sathe Selfie

Valobasha Obiram

Shokhi

Agun Senar Gaan

Ferena Harano Dingulo

Aynatey Oi Mukh Dekhbe Zokhon

Shono Kono Ekdin

Tu Jo Mila

Sadarghat er Paan

Jitta Gecho Bazi

Neele Neele Ambar Par

Shubashito Bashona

Ei Akbar Oi Suman

Chole Gecho

Tolo re Football er Joar

O priya (New Version)

Dhaaner Shishe Zia

Gulli

Premer Agune

Oi Dur Paharer Dhare

Aj ei Din Take

Kothay jabe khelte

Dinanath Dom Bolchi

Jane Kaise Kab Kahan

Tu Jo Mila

Mishti Re Tui

Tomar Baire

Mon Baksho

Shunnota

Ekbar Bolo

Buk Jurey Byathar Pahar

Jokhon Akash Kade

Protishodh Nebona